Exempel på tjänster:
- Insamling och sammanställning av data från olika system och komponenter (IoT)
- Styrning av externa system och komponenter baserat på inhämtad data
- Webbaserade gränssnitt för inmatning och visualisering av information

Vi har även möjlighet att publicera era webbplatser från våra servrar  

Leverans av tjänster:
Beroende på hur tjänsterna utformats och behov av tillgång till system och komponenter lokalt kan tjänsterna tillhandahållas från vårt eget datacenter, lokal installation eller en kombination av de båda
För lokala installation erbjuds paketerad mjukvara som installeras på kundens egna servrar alternativt leverans på dedikerad hårdvara anpassad för uppgiften