InventIT utvecklar tjänster anpassade efter er verksamhets behov


Tjänsterna tillhandahålls från vårat eget datacenter alternativt
paketeras för implementation hos kund
där vi även kan erbjuda skräddarsydd hårdvara.